Dahlemann: Erleichterung über Vergleich zur Testpflicht Rudolph: Grenzüberschreitende Fachkräftesicherung muss robuster werden

Nr.19/2021  | 19.02.2021  | STK  | Staatskanzlei

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat sich zur Errichtung von zwei neuen Testzentren an der deutsch-polnischen Grenze entschieden. Auf diese Weise soll der Gesundheitsschutz im aktuell von Corona besonders betroffenen Kreis Vorpommern-Greifswald verbessert werden. Zugleich soll Berufspendlerinnen und Berufspendlern im deutsch-polnischen Grenzgebiet die Einhaltung der Quarantänevorschriften erleichtert werden. Diese sehen regelmäßige Tests beim Pendeln über die Grenze vor.

In diesem Zusammenhang zeigte sich der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern Patrick Dahlemann erleichtert, dass der polnische Anwalt Rafał Malujda seine Beschwerde gegen die Testpflicht nach der Quarantäneverordnung Mecklenburg-Vorpommern zurückgezogen hat: „Ich bin froh, dass wir uns entgegengekommen sind. In konstruktiven, ausführlichen Gesprächen mit Herrn Malujda und der Vertreterin der polnischen Community in Vorpommern, Frau Katarzyna Werth, haben wir uns darauf geeinigt, dass MV kurzfristig zwei Antigentestzentren an den Grenzübergängen in Linken/Lubieszyn und Ahlbeck/Świnoujście einrichtet. Die Lösung ist langfristig angelegt, so dass - unabhängig von der Pandemie-Situation - Tests von Grenzpendlern schnell durchgeführt werden können. Darüber hinaus haben wir verabredet, dass die polnische Community in Vorpommern künftig im Beirat der Geschäftsstelle für die Metropolregion Stettin vertreten ist. Das ist für eine nachhaltige Entwicklung unserer Zusammenarbeit sehr wertvoll.“ Diese Vereinbarung wurde heute in Pasewalk unterzeichnet.

„Wir brauchen eine grenzüberschreitende Fachkräftesicherung die robuster ist als bislang. Das ist für unsere Unternehmen und für die Fachkräfte gleichermaßen essenziell. Hier müssen wir besser werden. Dabei können uns passend lokalisierte Testzentren und bezahlbare Tests helfen“, so Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Stefan Rudolph.

Es ginge um die Sicherheit der Pendlerinnen und Pendler selbst, um die Menschen, denen sie in Vorpommern aus beruflichen Gründen begegnen und natürlich auch um die Familien der Pendler. „Ob medizinisches Personal in Krankenhäusern oder Pflegekräfte in den Heimen oder im ambulanten Bereich – wir brauchen jede und jeden von Ihnen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die zwei Schnelltestzentren in Ahlbeck auf Usedom und Linken entstehen. Das ist für die Pendlerinnen und Pendler eine große Erleichterung und ein wichtiger Beitrag zum Gesundheitsschutz“, so die Auffassung beider Staatssekretäre.

"Die heutige Einigung ist ein guter erster Schritt, um das Zusammenleben an der Grenze auch in Zeiten der Corona-Pandemie zu erleichtern. In der Einigung wurde sowohl die Positionen der Landesregierung als auch wichtige Positionen meiner Klage berücksichtigt. Wir sind sehr zuversichtlich und werden nun schauen, in welche Richtung die nächsten Regelungen gehen werden", sagte Rafał Malujda.

 „Es war kein einfacher, gerader und schneller Weg, doch am Ende führte er zu einer vertretbaren Lösung für uns als EU- Bürger und Bürgerinnen", sagte Katarzyna Werth, die Sprecherin des Polnischen Bundesnetzwerkes für Partizipation und Soziales in MV und zeigt sich erleichtert, dass die Verhandlungen erfolgreich für beide Seite beendet werden konnten.

„Es war mir von Anfang an wichtig eine gleichberechtigte und angemessene Lösung nicht nur für die Grenzpendler aber auch für die Grenzgänger herbeizuführen“, fügt Werth hinzu.

 

 

 

Polska wersja językowa

 

Dahlemann: zadowolenie z ugody w kwestii obowiązku wykonywania testów

Rudolph: Transgraniczne pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników jeszcze solidniejsze 

Kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie podjął decyzję o utworzeniu dwóch nowych punktów testowych na granicy polsko-niemieckiej. W ten sposób ma zostać poprawiona ochrona zdrowia w powiecie Vorpommern-Greifswald, który jest szczególnie dotknięty pandemią koronawirusa. Jednocześnie ma to ułatwić osobom dojeżdżającym do pracy na polsko-niemieckim pograniczu przestrzeganie przepisów dotyczących kwarantanny. Przewidują one wykonywanie regularnych testów przy przekraczaniu granicy.

W tym kontekście Parlamentarny Sekretarz Stanu ds. Pomorza Przedniego, Patrick Dahlemann, wyraził zadowolenie, że polski adwokat Rafał Malujda wycofał swoją skargę przeciwko obowiązkowi wykonywania testów wykającego z przepisów rozprządzenia Meklemburgii-Pomorza Przedniego dotyczącego kwarantanny: „Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia. W rezultacie dobrych, szczegółowych rozmów z panem Malujdą oraz przedstawicielką polskiej społeczności na Pomorzu Przednim, panią Katarzyną Werh, uzgodniliśmy, że MV w krótkim czasie utworzy dwa punkty do przeprowadzania testów antygenowych na przejściach granicznych w Linken/Lubieszyn i Ahlbeck/Świnoujście. Rozwiązanie będzie miało charakter długotrwały, tak aby – niezależnie od sytuacji pandemicznej – zapewnić możliwość szybkiego wykonywania testów  pracownikom przygranicznym i transgranicznym. Ponadto uzgodniliśmy, że polska społeczność Pomorza Przedniego będzie w przyszłości reprezentowana w organie doradczym biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina. Jest to bardzo cenne dla zrównoważonego rozwoju naszej współpracy.” Ugoda została dziś podpisana w Pasewalku.

„Potrzebujemy transgranicznego systemu pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników, który będzie solidniejszy niż dotychczas. Ma to zasadnicze znaczenie zarówno dla naszych przedsiębiorstw, jak i dla wykwalifikowanych pracowników. Musimy się w tej kwestii lepiej postarać. Pomóc nam w tym mogą odpowiednio zlokalizowane punkty do przeprowadzania testów i przystępne cenowo testy”, wyjaśnia dalej Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Zdrowia dr Stefan Rudolph.

Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom transgranicznym i przygranicznym, osobom, których spotykają na Pomorzu Przednim w kontaktach zawodowych, a także rodzinom tych pracowników. „Zarówno personel medyczny w szpitalach, jak i pielęgniarski w domach opieki lub w sektorze ambulatoryjnym - potrzebujemy każdego z Państwa. I dlatego tak ważnym jest, że w Ahlbeck na Uznamie i w Linken powstają dwie palcówki do przeprowadzania testów antygenowych. Jest to duże ułatwienie dla osób dojeżdżających do pracy i ważny wkład w ochronę zdrowia”, potwierdzają obaj sekretarze stanu.

„Dzisiejsza ugoda to dobry pierwszy krok w kierunku ułatwienia wspólnego życia na granicy, nawet w czasach pandemii koronawirusa. W ugodzie uwzględniono stanowiska rządu kraju związkowego, jak również ważne aspkty mojego pozwu. Jesteśmy ufni i zobaczymy, w jakim kierunku pójdą kolejne regulacje”, powiedział Rafał Malujda.

„Nie była to łatwa, prosta i szybka droga, ale w końcu doprowadziła do rozwiązania możliwego do zaakceptowania dla nas jako obywateli UE" - mówi Katarzyna Werth, rzeczniczka Polskiej Sieci Federalnej na rzecz Partycypacji i Spraw Socjalnych w MV i wyraża ulgę, że negocjacje zakończyły się pomyślnie dla obu stron.

„Od samego początku ważne było dla mnie, aby wypracować współmierne i adekwatne rozwiązanie nie tylko dla pracowników transgranicznych, ale również dla pracowników przygranicznych" - dodała Werth.