Unterstützungspauschale für polnische Berufspendler noch bis 30. Juni zu beantragen. Wertschöpfung im Land gesichert, medizinische Versorgung blieb stabil.

Nr.136/2020  | 26.06.2020  | STK  | Staatskanzlei

Vom 28. März 2020 bis heute unterstützte die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern Unternehmen und medizinische Einrichtungen, die polnische und ausländische Berufspendler beschäftigen, mit einem Zuschuss für die Mehraufwendungen für die Unterbringung und Verpflegung. Noch bis 30. Juni sind diese Mittel rückwirkend zu beantragen.

„Das Landesprogramm war der richtige Ansatz. Keine Werkbank musste stillstehen, weil Arbeitnehmer nicht ihren Arbeitsplatz erreichen konnten. Wertschöpfung im Land wurde gesichert, die medizinische Versorgung blieb stabil. Hier gilt zunächst unser Dank den polnischen Kolleginnen und Kollegen und dem LAGuS. Mecklenburg-Vorpommern“, erklären der parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern Patrick Dahlemann und Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Stefan Rudolph.

Seit Beginn der polnischen Beschränkungen für die Berufspendler wurden beim Landesamt für Gesundheit und Soziales 276 Anträge von Unternehmen auf Bewilligung des Pendler-Zuschusses für insgesamt 2208 Pendler und 169 Angehörige gestellt. Das entspricht einem beantragten Mittelvolumen in Höhe von 2.014.650 Euro. Die Anträge kamen überwiegend aus den Bereichen des verarbeitenden Gewerbes, der Landwirtschaft, des Baugewerbes und selbstverständlich des Gesundheitswesens.

Anlass für das Programm waren die polnischen Einreisebeschränkungen und Quarantäneregelungen, die polnischen Arbeitnehmern das Pendeln zwischen ihrem Hauptwohnsitz in Polen und der Arbeitsstätte in Mecklenburg-Vorpommern erschwerten bzw. unmöglich machten. Am 16. Mai 2020 hat die polnische Regierung ihre zuletzt ausschließlich für medizinisches Personal und Arbeitnehmer aus dem Bereich der Pflege und Sozialfürsorge geltenden Einschränkungen aufgehoben, so dass auch diese wieder ohne Einschränkungen pendeln können. „Wenn die Einschränkungen auch eine große Herausforderung für beide Seiten waren, so haben sie gezeigt, wie eng die Metropolregion Stettin zusammengewachsen ist“, ziehen die beiden Staatssekretäre Dahlemann und Rudolph abschließend ein positives Fazit.

 

Polska wersja językowa

O dotację dla osób dojeżdżających do pracy można wnioskować jeszcze do 30 czerwca. Utrzymano miejsca pracy, opieka medyczna pozostała stabilna

 

Od 28 marca 2020 r. do dziś rząd kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego wspiera przedsiębiorstwa i instytucje medyczne, które zatrudniają polskich oraz zagranicznych pracowników dojeżdżających do pracy na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego, dotacjami na dodatkowe wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie. Wnioski o te środki magą być składane z mocą wsteczną jeszcze do dnia 30 czerwca.

„Rządowy program wsparcia finansowego okazał się słuszny. Żadna linia produkcyjna nie musiała stanąć, ze względu na brak możliwości dotarcia do miejsca pracy. W kraju związkowym utrzymano miejsca pracy, opieka medyczna pozostała stabilna. Chcielibyśmy podziękować zatem pracownikom z Polski oraz Krajowemu Urzędowi ds. Zdrowia i Spraw Społecznych (LAGuS)", wyjaśniają Parlamentarny Sekretarz Stanu ds. Pomorza Przedniego, Patrick Dahlemann oraz Sekretarz Stanu ds. gospodarczych, dr Stefan Rudolph.

Od początku obowiązywania polskich obostrzeń dla osób dojeżdżających do pracy, do Krajowego Urzędu ds. Zdrowia i Spraw Społecznych wpłynęło 276 wniosków o dotację dotyczących 2208 pracowników oraz 169 osób im towarzyszących na łączną kwotę w wysokości 2 014 650 euro. Wnioski dotyczą głównie sektorów produkcji, rolnictwa, budownictwa i oczywiście medycznego.

Powodem realizacji programu były polskie ograniczenia wjazdowe i przepisy dotyczące kwarantanny, które utrudniały lub uniemożliwiały polskim pracownikom dotarcie do pracy na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W dniu 16 maja 2020 r. polski rząd zniósł te obostrzenia, które ostatecznie dotyczyły personel medyczny oraz pracowników sektora opieki i spraw społecznych, tak że i oni mogą ponownie, bez ograniczeń dojeżdżać do pracy. "Mimo, że ograniczenia były wielkim wyzwaniem dla obu stron, pokazały jednak, jak mocno zjednoczył się Metropolitalny Region Szczecina", wyciągają pozytywne wnioski sekretarze stanu Dahlemann i Rudolph.