Pytania i odpowiedzi z Metropolitalnego Regionu Szczecina na temat obowiązujących przepisów dot. pandemii koronawirusa w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Stettin/Szczecin Details anzeigen
Stettin/Szczecin

Najczęściej pojawiające się pytania ze strony Metropolitalnego Regionu Szczecina dotyczące aktualnych przepisów zebraliśmy dla Państwa w katalogu pytań i odpowiedzi, który będzie regularnie uzupełniany i aktualizowany.

Nowe przepisy władz federalnych od 13 maja 2021 r.

W dniu 13 maja 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie rządu federalnego w sprawie wjazdu do Niemiec w sytuacji pandemii koronawirusa. Reguluje ono ogólnokrajowo i kompleksowo obowiązek rejestracji, dokumentacji oraz kwarantanny dla osób wjeżdżających na teren Republiki Federalnej Niemiec z obszarów ryzyka, obszarów o wysokiej zachorowalności i obszarów występowania wariantów wirusa w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2. Tutaj znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przepisów rozporządzenia federalnego.

Wykaz placówek testowych oraz wymazowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Aktualny wykaz placówek testowych oraz wymazowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim można znaleźć na stronie internetowej. https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zu-Corona-Virus-Testzentren/

Jak przeprowadza się testy w punkcie wykonywania szybkich testów na przejściu granicznym w Ahlbeck/Świnoujście?

Jak przeprowadza się test w punktach wykonywania szybkich tesów na przejściach granicznych?

- wybierz odpowiednią placówkę szybkich testów na stronie https://15minutentest.de/pl/home-polski/

- następnie wprowadza dane osobowe

- po potwierdzeniu danych wysyłany jest e-mailem kod QR, który należy przynieść na test w formie elektronicznej lub wydrukować

- Test jest przeprowadzany na miejscu w czasie krótszym niż minuta

- po 15 minutach wynik testu zostanie wysłany drogą elektroniczną

Jakie są godziny otwarcia placówki szybkich testów w Ahlbeck?

Ahlbeck/Świnoujście

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 10:00 oraz od 14:30 do 17:30

- soboty od 09:00 do 11:45

- niedziele zamknięte

Zostałem zaszczepiony przeciwko Covid-19. Czy jestem zwolniony z obowiązku wykonywania testów i odbycia kwarantanny?

Od 9 maja osoby, które zostały w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy, nie muszą już odbywać kwarantanny po wjeździe do kraju.

Obowiązek kwarantanny ma jednak nadal zastosowanie w następujących przypadkach:

- przyjazdu z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa,

- gdy miało się ostatnio kontakt z osobą z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa,

- symptomów typowych dla koronawirusa.

Osoby w pełni zaszczepione to takie, które otrzymały ostatnie wymagane szczepienie, a szczepionka odbyłą się co najmniej 14 dni temu. Za ozdrowieńców uważa się osoby, które posiadają dowód na to, że przebyły już koronawirusa i jeżeli badanie zostało wykonane co najmniej 28 dni i maksymalnie sześć miesięcy temu. To samo dotyczy osób wyleczonych, które dodatkowo otrzymały już jedną dawkę szczepionki.

Uwaga: osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nadal podlegają obowiązkowi wykonywania testów na podstawie Federalnego Rozporządzenia w kwestii przyjadu.